Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Haberler

a
iç
i
l
görsel
TURQUALITY
a
CEA
a
izleme
Program Akreditasyon Başvuruları
Üniversitemizin idari birimleri içerisinde kalite kültürünün geliştirilmesi, farkındalıklarının artırılması amacıyla 13-14 Mart ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi, 20 Mart ISO 9001:2015 KYS Dokümantasyon Eğitimi, 21 Mart ISO 9001:2015 KYS İç Tetkik Eğitimi ve 27 Mart Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi olmak üzere toplam 5 günlük eğitim gerçekleştirilmiştir.
TURQUALITY
k
Strateji ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ve Öğrenme ve Öğretme Merkezi tarafından, Üniversitemizde uygulanması planlanan Birim Özdeğerlendirme çalışmaları hakkında bilgilendirme eğitimi 07.02.2023 Salı günü gerçekleştirilmiştir.
2023 Yılı Akademik Kurul Toplantıları
Güncel Stratejik Plan
“Sağlık ve Kaliteli Yaşam” Kategorisinde 1. Sıradayız
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Topluma Katkı Alt Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde 18 Şubat 2022 tarihinde Topkapı Kampüsünde kahvaltı organizasyonu eşliğinde gerçekleştirildi. Üniversitemiz akademik birim yöneticileri ve ilgili idari birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda komisyonun ilgili faaliyet alanındaki konular görüşüldü.
YÖKAK Öğrenci Kalite Elçisi Eğitimi
Topluma Katkı Alt Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde 17 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Kalite Güvencesi ve Yönetim Sistemleri Alt Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde 6 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Eğitim-Öğretim Alt Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde 6 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Araştırma-Geliştirme Alt Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde 6 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
YÖKAK Dış Değerlendirme Çalışmaları
Bilim, Felsefe, Sanat Yuvarlak Masa Sohbetleri
kalite
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Eğitim Öğretim Komisyonu ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu Ortak Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Eğitim Öğretim Komisyonu ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu Ortak Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan Araştırma Geliştirme Kalite Komisyonu, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan Yönetim Sistemi Kalite Komisyonu, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan Eğitim ve Öğretim Kalite Komisyonu, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan Topluma Katkı Kalite Komisyonu, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Eğitim Öğretim Komisyonu ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu Ortak Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan Kalite Güvence Sistemi Komisyonu, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan Topluma Katkı Kalite Komisyonu, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
ISO 27001 Sertifikası Almaya Hak Kazandık
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan Topluma Katkı Kalite Komisyonu, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Eğitim Öğretim Komisyonları Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Süreç Yönetimi Semineri , komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan Araştırma Geliştirme Kalite Komisyonu, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan Topluma Katkı Kalite Komisyonu, komisyon başkanı önderliğinde toplandı.
İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan , Kalite Komisyonu Toplantısı komisyon başkanı önderliğinde toplandı