Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Çevre Politikası

 

 

  İstinye  Üniversitesi'nin  sadece  yerleşkeleri  için  değil  yerelden başlayıp  küresele  kadar  çevrenin  korunması  için  çalışmalar  yapmak  ve  böylece  toplum  sağlığını  korumaya  katkı  sağlamak  öncelikli  hedeflerindendir.

  Bunun  için  iklim  değişikliklerine  sebep  olan  sera  gazları  başta  olmak  üzere  tüm  kirletici  gazlar,  su  ve  atık  su,  doğal  kaynak  ve  atık  konusundaki  ayak  izini en  aza  indirmek  için  tasarruf  ve  verimlilik  ile  ilgili  uygulamalar  yapar.

  Çevrenin  korunması  ile  ilgili  bu  uygulamaları  eğitim,  araştırma,  operasyonlar  ve  altyapı  ve  sosyal  sorumluluk  açısından  izler;  kapsayıcılık  ve  bütüncüllük  öğelerini  göz  önünde  bulundurarak  sürekli  iyileştirir.

  Üniversitemizi  süreçlere  dayalı  bir  şekilde  etkin  ve  verimli  yönetim  modeli  için  dijital dönüşüm  ile  desteklenen  bilgi  yönetim  sistemlerini  kurmak  ve  bu  yapı  çerçevesinde  aksiyonlar  geliştirmek.