Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Eğitim-Öğretim Kalite Politikası

     Eşit eğitim alma hakkı ilkesi çerçevesinde, öğrencilerin dil, din, ırk, cinsiyet ve engellilik durumunu ayırt etmeden eğitim-öğretim faaliyetlerinden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak,

     Öğrenci deneyiminde mükemmeliyeti sağlamak üzere ders ve program tasarımlarında iç ve dış paydaş görüşlerini alarak ulusal ve mesleki yeterlilikler çerçevesinde ulusal ihtiyaçları karşılayan ve uluslararası standartlarda planlanmış eğitim-öğretim hizmeti sunmak,

     Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma altyapısının ürettiği tüm çıktılarını topluma katkı odağında “Üniversite-Sanayi” işbirliklerini de hedefleyerek yürütmek,

     Öğrencilerin temel akademik becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmesini destekleyecek, uygulamalı ve yaparak öğrenmeye dayalı eğitim programları oluşturmak, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile desteklenen multidisipliner eğitimler sunmak, düzenli olarak eğitim faaliyetlerini gözden geçirmek ve iyileştirmek,

     Yapay zekâ çağında dijital dönüşüm ve gerekli teknolojik alt yapı desteği alarak, ulusal ve uluslararası ölçeklerde rekabet edebilir bir dünya üniversitesi olmasına katkıda bulunacak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek,

     Öğretim sürecini en etkin şekilde sürdürülür kılmak için, akademik kadromuzu nitelikli akademisyenlerin katılımı ile zenginleştirmek ve tüm öğretim elemanlarımızın gelişimini destekleyecek eğitim-öğretim ve akademik faaliyetler düzenlemek.

 

Click for English