Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Kalite Politikası

Öğrenci eğitim- öğretim hizmetini uluslararası standartlarda, ilgili tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda tasarlamak, güncellemek ve geliştirmek,

Girişimci, yenilikçi, sürdürülebilir, teknoloji ve ürün odaklı araştırma faaliyetleri gerçekleştirerek teknolojinin ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak,

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve hizmet faaliyetlerini süreçlerle yönetişim ağı kurarak izlemek, gözden geçirmek ve iyileştirmek ve ilgili tüm paydaşların memnuniyetini takip etmek ve artırmak,

Üniversitenin tüm kaynaklarını verimli kullanmak ve çevreye olan etkiyi en aza indirerek sürdürülebilir bir yapı kurmak ve iyileştirmek,

Ulusal, uluslararası kalite yöntemleri, akreditasyon ilkeleri ile akademik ve idari faaliyetleri raporlamak, gözden geçirmek ve paydaşların görüşlerini alarak iyileştirmek.

 

Click for English