Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Yönetim Sistemleri Kalite Politikası

İstinye Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme, toplumsal katkı ve tüm hizmet alanlarında şeffaf, kalite odaklı ve sürdürülebilir yönetim sistemi yapısı hedeflemektedir. Bu kapsamda;
Üniversitemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda, nitelikli akademik ve idari personelin istihdam edilmesini sağlamak ve insan kaynağını iyileştirmek
Başta öğrenci, mezun, akademik ve idari personelimiz olmak üzere hizmet alan tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayarak paydaş memnuniyetini sağlamak
Eğitim-öğretim, araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine ilişkin karar almak süreçlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı kurarak yönetim sistemini sürdürülebilir kılmak,
Etkin kaynak kullanımı ve sürdürülebilir finans yapısı kurmak
Üniversitemizi süreçlere dayalı bir şekilde etkin ve verimli yönetim modeli için dijital dönüşüm ile desteklenen bilgi yönetim sistemlerini kurmak ve bu yapı çerçevesinde aksiyonlar geliştirmek.