Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Kalite Güvence Sistemi Politikası

Üniversitemiz misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda;

Üniversitenin mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda planlama yapmak,

Stratejik Plan hedef ve performans göstergelerini izlemek ve değerlendirmek,

Denetim Raporları, Kurum İç Değerlendirme Raporu, akreditasyon gereklilikleri ile kurum içi değerlendirme süreçlerini yönetmek,

İç ve dış paydaşların görüş ve önerilerini sistematik olarak almak, memnuniyetlerini ölçmek, sonuçları değerlendirerek iyileştirme çalışmaları yapmak.

 

Click for English