Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Enerji ve İklim Politikası

 

  Üniversitemizin,  genel  olarak  hava  kirliliğinin  yaşam  kalitesine  olan  olumsuz  etkilerinin  farkında  olarak,  karbon  ayak  izi  olarak  da  ifade  edilebilen  sera  gazı  salımları  da  dahil  olmak  üzere  tüm  hava  kirleticileri  konusundaki  kurumsal  etkisini,  en  iyi  uygulamaları  destekleyerek,  en  aza  indirmeyi  hedefler.  Bunun  için  enerji  kullanımını  azaltmak  ve  yenilenebilir  enerjiye  geçiş  konusunda  plan  ve  uygulamalar  yapar.

  Üniversitenin,  eğitim,  araştırma  ve  topluma  katkı  amaçlarına  uyumlu  olacak  şekilde,  küresel  ısınma  ve  ortaya  çıkan  iklim  değişikliğini  önleme  ve  uyum  amaçlı  eğitim  ve  araştırma  sorumluluğunu  bilir  ve  tüm  paydaşlarını  bu  farkındalığa  davet  eder.