Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Hakkımızda

Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda hareket ederek eğitim, araştırma, öğrenci deneyimi ve insan kaynağında mükemmeliyeti amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kurum içerisinde diğer akademik ve idari birimlerle yakından çalışarak gerekli iş akışını sağlayacak prensipleri oluşturma, planlama ve iyileştirmelerden sorumludur. Bununla birlikte kurum içerisinde süreç analizleri, veri raporlamaları ve öz değerlendirmeler yaparken, kurum dışından gelen değerlendirmeler için ilgili mevzuatları takip ederek kalite güvence sistemimize tüm paydaşlarımızı dahil etmekle yükümlüdür.