Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Araştırma Kalite Politikası

Akademik özgürlük ve sorumluluk bilinci ile etik normlarda dil, din, ırk, cinsiyet ve engellilik durumunu ayırt etmeden araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak,

Ülkemizin kalkınma planlarında yer alan prensip ve hedefler merkezinde farklı disiplinlerin bir arada çalıştığı, sektörel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçların önceliklendirildiği üniversiteler başta olmak üzere kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğine dayalı nitelikli bilimsel çalışmalar üretmek,

Dijital dönüşüm alt yapısı ve yapay zekâ uygulamaları ile akademik araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirmeye yönelik hedefleri destekleyerek arttırmak ve öncü kurum olmak,

Araştırma ve geliştirmeye destek sağlayacak kaynak çeşitliliğini artırmak ve kaynakları etkin kullanmak,

Araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve tüm bu faaliyetler için kalite güvencesini sağlayacak bir sistem kurmak.

 

Click for English