Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Uluslararasılaşma Politikası

İstinye Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme alanlarında topluma etki eden uluslararası saygınlığı olan bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda;
- uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak,
- uluslararası yükseköğretim ve araştırma kuruluşları ile ortak eğitim programları kurmak, araştırma projeleri yürütmek,
- zengin kültürel çeşitliliği olan bir kurum kültürü sağlamak ve sürdürebilmek adına öğrenci, akademik ve idari personel değişim programlarını çeşitlendirmek,
- uluslararası sıralamalarda üst seviyelerde yer alarak Üniversitemizin uluslararası bilinirliğini artırmak