Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Doğal Kaynak Kullanımı ve Sıfır Atık Politikası

Üniversitemiz,  Çevre  Politikasını  desteklemek  amacı  ile  başta  su  olmak  üzere  canlı  ve  cansız  tüm  doğal  kaynakların  bütününü  ifade  eden  doğal  sermaye  yaklaşımının  farkındadır.

Benzer  şekilde,  doğal  sermayenin  en  verimli  şekilde  kullanılıp,  çevresel  etkiyi  gerek  kaynak  gerekse   hem  evsel,  hem  de  tehlikeli  atıklar  anlamında  en  aza  indirecek  akıllı  yönetim  esasına  dayandıran  döngüsel  ekonomi  kavramının  ihtiyaçlarını  yerine  getirmeyi  önemser.

Bunun  için,  en  az  doğal  kaynak  tüketimi  ve  sıfır  atık  niyeti  ile  üniversitemizin  tüm  paydaşlarının  farkındalığını  arttırıcı  eğitim  ve  bu  konulardaki  araştırma  ve  uygulama  çalışmalarını  teşvik  eder.