Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Peyami Çelikcan

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Engin Ulukaya

Rektörlük

Prof. Dr.  Yusuf Sarıoğlu

Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli

GSTMF 

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç

Mühendislik Fakültesi 

Prof. Dr. H. Şafak Ural

Fen Edebiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Tanju Ceyhan

Eczacılık Fakültesi 

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe

Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Doç. Dr. Fahri Erenel

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çınar

Meslek Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özuyar

İİSBF

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yeşilyurt

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Dr. Öğr. Üyesi Yemliha Yıldız

SHMYO 

Öğr. Gör. Özlem Salı

Yabancı Diller 

Atilla Varlı

Genel Sekreterlik

Talat Şahin

Genel Sekreterlik

Elka Özkan

SKGD

Cafer Çavdar

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü

Ceylan Adıgüzel

İSÜSEM/TTO

Bedriye Atik

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

İsmail Çiftçi

UİD

Mahide Ilgar

ÖKİD

Umur Çalıkoğlu

Öğrenci Merkezi 

Burcu Özdemir

SKGD

Sena Onuk

Öğrenci Temsilcisi