Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Kalite Alt Çalışma Grupları

S/N

Unvanı, Adı-Soyadı

Birimi

1

Nihal ALTUNYILDIZ

Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

2

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SUNDU

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

3

Dr. Öğr. Üyesi Didem ELİTEZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

4

Abdullah UYULUR

Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

5

İlkay SANCAKTAR

Genel Sekreterlik

6

Merve KARABIYIK

Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

S/N

Unvanı, Adı-Soyadı

Birimi

1

Prof.Dr. Peyami Çelikcan

Komisyon Başkanı 

2

Prof. Dr. Tamer Ataoğlu

Diş Hekimliği Fakültesi

3

Prof. Dr. Mine Mukaddes Afacan Fındıklı

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üyesi

4

Prof. Dr. İbrahim Çağatay Acuner

Tıp Fakültesi

5

Doç. Dr. Yasemin Buran

Sağlık Bilimleri Fakültesi

6

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Bilgili

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

7

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Gökgöz

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üyesi

8

Öğr. Gör. Özlem Salı

Yabancı Diller Bölüm Koordinatörü

9

Öğr. Gör. Muammer Demirci

Uzaktan Eğitim Merkezi

10

Mahide ILGAR

Öğrenci Kayıt İşleri Daire Başkanlığı

11

İlkay sancaktar

Genel Sekreter Yardımcısı

12

Armağan Fatih Karamanlı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

S/N

Unvanı, Adı-Soyadı

Birimi

1

Prof.Dr. Serkant Ali Çetin

Temel Bilimler

2

Doç. Dr. Ayfer ATAV ATEŞ

Diş Hekimliği Fakültesi

3

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal ÖZTÜRK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

4

Dr. Öğr. Üyesi Ayca Zeynep İLTER

Tıp Fakültesi

S/N

Unvanı, Adı-Soyadı

Birimi

1

Doç. Dr. Okan Yaşar

Toplumsal Katkı Kalite Çalışma Grubu Başkanı

2

Dr. Öğr. Üyesi Ceren göcen

İktisadı İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

3

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sarper

Sağlık Meslek Yüksekokulu

4

Dr .Öğr. Üyesi Nurgül DÜRÜSTKAN ELBAŞI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

5

Öğr. Gör. Atiye Türker

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Toplumsal Katkı Akademik Birim Temsilcileri

1

Öğr. Gör. Özlem Nur BESLER

Meslek Yüksekokulu

2

Prof.Dr. Fevziye Figen KAYMAZ

Tıp Fakültesi (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)

3

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özdemir

Diş Hekimliği

4

Dr .Öğr. Üyesi Nurgül DÜRÜSTKAN ELBAŞI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

5

Öğr. Gör. Atiye Türker

Sağlık Meslek Yüksekokulu

6

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın

İktisadı, idari ve Sosyal Bilimleri

7

Dr. Tolga KOBAŞ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

8

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Karadayı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

9

Doç. Dr. Aybike Serttaş

İletişim Fakültesi