Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü

YÖKAK Dış Değerlendirme Çalışmaları

İstinye Üniversitesi, YÖKAK Dış Değerlendirme Heyeti tarafından 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen yerinde değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı.

Dış değerlendirme çalışmalarının önemli adımlarından biri olan yerinde değerlendirme sürecinde beş temel başlık olan; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi konu başlıkları ele alındı. Yükseköğretim kurumlarının beş yılda en az bir defa Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olmaları gerektiği süreç, İstinye Üniversitesi’nin sürekli iyileştirme çalışmalarına ve kalite kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sağladı.