Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü

Topluma Katkı Alt Kalite Komisyonu Olağan Toplantısı Yüzyüze Gerçekleştirildi.

İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Topluma Katkı Alt Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde 18 Şubat 2022 tarihinde Topkapı Kampüsünde kahvaltı organizasyonu eşliğinde gerçekleştirildi. Üniversitemiz akademik birim yöneticileri ve ilgili idari birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda komisyonun ilgili faaliyet alanındaki konular görüşüldü.