Strateji ve KurumsaI GeIişim Daire BaşkanIığı

Kalite Güvencesi ve Yönetim Sistemleri Alt Kalite Komisyonu Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi.

İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Kalite Güvencesi ve Yönetim Sistemleri Alt Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde 8 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Üniversitemiz akademik birim yöneticileri ve ilgili idari birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda komisyonun ilgili faaliyet alanındaki konular görüşüldü.