Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

İdari Birim İç Tetkiki Gerçekleştirildi

Üniversitemizin kalite çalışmalarının yaygınlaştırılma ve içselleştirilmesi amacıyla idari birimlerimize iç tetkik gerçekleştirildi.