Strateji ve KurumsaI GeIişim Daire BaşkanIığı

Eğitim-Öğretim Alt Kalite Komisyonu Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi.

İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Eğitim-Öğretim Alt Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde 9 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Üniversitemiz akademik birim yöneticileri ve ilgili idari birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda komisyonun ilgili faaliyet alanındaki konular görüşüldü.