Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Duygu Düzenleyebilme Becerisi Eğitimi

9 Mayıs 2023 Salı günü 14:00’de, İstinye Üniversitesi idari kadro çalışanlarına kurum psikoloğumuz Sn. Saime Serpil ÖZGÜL tarafından “Duygu Düzenleyebilme Becerisi Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.