Strateji ve KurumsaI GeIişim Daire BaşkanIığı

Araştırma-Geliştirme Alt Kalite Komisyonu Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi.

İstinye Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılan Araştırma-Geliştirme Alt Kalite Komisyonu Toplantısı, komisyon başkanı önderliğinde 6 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Üniversitemiz akademik birim yöneticileri ve ilgili idari birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda komisyonun ilgili faaliyet alanındaki konular görüşüldü.