Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

AR-GE Hedefleri Senato Toplantısında Paylaşıldı

Başta ARGE hedefleri olmak üzere Üniversitemizin öncelikli hedefleri genişletilmiş senato toplantısında paylaşıldı.