Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğü

Topluma Katkı Alt Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özuyar

Komisyon Başkanı

Ceylan Adıgüzel

Komisyon Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İsmet Tamer

Tıp Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi  Gülcan Urhan

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Dr. Öğr. Üyesi Buse Yılmaz

Mühendislik Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan İmert

GSTMF 

Dr. Öğr. Üyesi Selen Yanmaz

Fen Edebiyat Fakültesi 

Öğr. Gör. Atiye Türker

SHMYO

Öğr. Gör. Kahraman Akın

Yabancı Diller Bölümü 

Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz

Meslek Yüksekokulu

Atilla Varlı

Genel Sekreterlik

Elka Özkan

SKGD

Tuğçe Noyan

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü

Burcu Özdemir

SKGD

Umur Çalıkoğlu

ÖMER

Mohamed Alzubaidy

Öğrenci Temsilcisi